شركت موكت فيروزه :
شركت موكت فيروزه يزد در سال 1370 به هدف توليد انواع موكت تافتينگ به صورتهاي رول و قطع فرشي تاسيس و در سال 1371 در شهرك صنعتي مهريز به فاصله 25 كيلومتري از مركز استان واقع در مسير جاده ترانزيت يزد- بندرعباس به بهره برداري رسيد . فاز اول طرح توسعه شركت در سال 1373 با توليد انواع موكت نمدي ،‌كبريتي و مخمل ساده و طرحدار به بهره برداري رسيد و بهره برداري از دومين فاز آن در سال 1378 با توليد انواع لايي منسوج نبافته صنعتي و برخي از كفپوشهاي مورد مصرف در صنايع خودروسازي آغاز شد . سپس در سال 1386 سومين بخش از خطوط طرح و توسعه در قالب توليدات تخصصي انواع كفپوشهاي خودروسازي به بهره برداري رسيد.
اهداف كلان كيفيت شركت موكت فيروزه يزد :
ارتقاء كمي و كيفي توليد محصولات باحفظ مينيمم درجه كيفيت مورد نظر
گسترش بازار هدف و ايجاد بازار هاي جديد داخلي و صادراتي
بهبود سيستم مديريت كيفيت
افزايش رضايت مشتري
بيانيه مديريت شركت موكت فيروزه يزد :
شركت موكت فيروزه يزد (سهامي خاص) با هدف توليد انواع موكتهاي بي بافت اعم از كبريتي و مخمل ساده و طرحدار، كفپوشهاي گوناگون صنايع خودروسازي و برخي ديگر از انواع لايه هاي منسوخ نبافته در شهرك صنعتي مهريز تاسيس شده است. چشم انداز مجموعه مديريت، توليد انواع موكت و لايي منسوج نبافته ساده و طرحدار و كفپوشهاي صرف در صنعت خودرو است و در اين راستا اهتمام خاصي به امكان رقابت در بازارهاي صادراتي وجود دارد.
بدينوسيه مديريت و پرسنل شركت موكت فيروزه يزد متعهد مي گردند كه:
1- كليه الزامات مرتبط با توليد محصولات خود را شناسائي و درك نموده و آنها را در جهت توليدي با كيفيت برتر منطبق نمايند.
2- در تمامي سطوح شركت، شناخت خواسته هاي مشتريان را به همراه رضايت آن ها درتعامل مثبت با آنان در اولويت كاري خود قرار دهند.
3- نسبت به بهبود مداوم فرآيندهاي كاري در همه سطوح ممارست نمايند .
لذا در اجراي اين سياستها شركت موكت فيروزه يزد نسبت به ايجاد، استقرار و برقرار نگه داشتن سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO9001:2008 اقدام نموده است. مديريت ارشد شركت نسبت به رعايت الزامات استاندارد فوق در كليه سطوح سازمان پافشاري دارد و از كليه كاركنان انتظار دارد كه تلاش لازم را دراين جهت داشته باشند.